Toprak ve Yeraltı Suyu İyileştirme Sistemleri

Ozon, suda oksijenden 12 kat daha fazla çözünür Toprakta daha rahat hareket eder
Yerinde üretilir, zararlı kimyasalların taşınması veya depolanması ihtiyacını ortadan kaldırır
Mevcut en güçlü oksidandır
Kompleks organikler, karbondioksit veya daha az toksik moleküllere dönüşür.

Ozon ile Parçalanan Kontaminantlar

  • MTBE (metil tersiyer bütil eter)
  • BTEX (benzen, toluen, etilbenzen & ksilen)
  • Hidrokarbonlar
  • Dizel Yakıtı
  • TCE (trikloretilen)
  • Pestisidler
  • Klorlu Solventler
  • VOC
  • Alifatik ve Poliaromatik Hidrokarbonlar