Balık İşleme Tesislerinde Ozon Kullanımı

  • Ozonlu suyla yıkanarak temizlenen balıklarda kimyasal kalıntısı kalmaz.
  • İşlem görmüş balıkların depolama ve raf ömrü artar.
  • Ozonlu su, balık ile temas eden yüzeylerin, alet ve ekipmanın da sanitasyonuna yardımcı olur.
  • Ozonlu sudan yapılan buzda saklanan ve taşınan balıkların yüzeylerinde mezofilik, sakrofilik bakterilerle lipolitik ve proteolitik mikroorganizmalar, anaeroblar ve koliform bakteri sayımlarında kayda değer düşüş görülmektedir.
  • Ozonlu sudan yapılan buzda saklanan sardunyanın raf ömrü 15 günden 19 güne yükselmiştir.
  • Ozon üretiminin maliyeti düşüktür.