Demir Mangan Gideriminde Ozon Kullanımı

Ham suda bulunan demir ve mangan; Ozon (O3) ile karşılaştığında oksitlenmekte, ön ozonlama ile oksitlenen demir, kum filtresinde tutulmaktadır. Kısmen kum filtresinde tutulan mangan, son ozonlama ile tümüyle oksitlenmekte ve karbon filtresinde tamamıyla tutulmaktadır. Bu aşamada sudaki kalan ozon da aktif karbon filtrede tutulacaktır. Böylelikle demir ve mangandan arıtılmış, dezenfekte edilmiş su üretimde kullanılmak üzere işletmeye alınmaktadır.