Su ve Meyve Suyu Tesisleri Ozon

Sularda mevcut olan bakterilerin, şişe dolumu yapılmadan önce etkisiz hale getirilmesi, suyun raf ömrünün artırılması için gereklidir. Ozon sistemleri, su dolum tesislerinde, suyun özelliğine ve dolumu yapılacak suyun kapasitesine göre projelendirilmektedir. Ozon gazı, Ozon Jeneratöründe üretilerek bir temas sisteminde suya enjekte edilmektedir. Temas sisteminde suyun, ozon gazı ile belirli sürelerde ve sabit dozda teması sağlanmaktadır. Ozon gazının, şişelenmiş suyun içerisinde konsantrasyonuna bağlı olarak belirli bir süre kalması, hem suyun dezenfeksiyonunu sağlaması hem de şişe ve kapaklardan gelen kirlilikleri yok etmesi açısından önemli bir avantajdır. Böylece kapağı açılmadığı sürece su, steril kalacaktır. Belirli süre sonunda hiçbir artık bırakmadan ana hammaddesi olan oksijene dönüşen ozon gazının özelliğinden dolayı ozon dezenfeksiyonu, su dolum tesislerinde öncelikle tercih edilen etkili bir yöntemdir.

ŞİŞE YIKAMA SULARININ DEZENFEKSİYONU

Şişe sularındaki en önemli bulaşı, suyun doldurulduğu şişenin yeterli düzeyde yıkanmaması ve kapakların dezenfekte edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Şişelerin dolumdan önce yüksek konsantrasyonda ozonlu su ile yıkanması, şişelenmiş suyun raf ömrünü artırmaktadır.Ozon; meşrubat dolum tesislerinde şişe yıkamada kullanılan yüksek kimyasal ve sıcak su ihtiyacını ortadan kaldırır.