Eğitim Kurumlarında Ozon kullanımı

Kirlilik ve çevresel bozulma sınır tanımamaktadır. Sağlıksız ve güvenli olmayan çevreler gittikçe artan sayıda çocuk hastalığına neden olmaktadır. Okullarda dezenfeksiyona yeterli önemin verilmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların sayısı gün ve gün artmaktadır.

Devletler, çevresel nedenlere bağlı çocuk hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı maliyetleri için milyarlarca dolar harcamaktadır. Oysa yapılan araştırmalar alınacak önlemlerin maliyetinin, ihmal yüzünden ortaya çıkacak maliyete oranla daha az olacağını göstermektedir.

Çocukların sağlığını korumada, yaşadığı çevrenin temiz tutulması ve bazı önlemler alınması şarttır. Çocuklarda görülen çoğu hastalığa neden olan mikroplar, onların yaşadığı alanlarda, teneffüs ettiği havadan ve dokunma yoluyla yayılır. Özellikle eller enfeksiyonların bulaşmasında çok önemlidir. Temas ile bulaşan hastalıklardan korunmada el ve malzeme temizliği çok önemlidir. Okullar ve dersaneler öğrencilerin günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar temas yada nefes yoluyla bulaşır. Zatürrelerin yarısına, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarının üçte birine pnömokoklar yol açar. Öksürük, hapşırık ile havadan ya da direk temasla,yıkanmamış eller ve öpüşme ile kolayca enfeksiyon bulaşır. İshaller, özellikle Rota virus gastroenteriti çok bulaşıcıdır ve genellikle temas yoluyla bulaşır.
Ozonmantar, virüs, küf ve bakterilerin tamamını öldürür, tam bir hijyen ortam sağlar.
Kurulum maliyeti düşük işletme maliyeti sıfırdır. Özellikle Legionella, Salmonella, E.coli gibi bakterileri anında yok eder.

Ozon doğaldır. Ozon doğadandır. Ozon tekrar oksijene dönüşür geride zararlı kalıntı bırakmaz. Ozon istenmeyen kokuları hücre çeperlerini yırtarak yok eder. Kansorejen içermez.

ABD St. Louis kentinde Ozonlu hava sirküle edilen ve edilmeyen iki okullarda yapılan gözlemlerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir

ABD St. Louis kentinde devlet okullarında 5 yıldır ozon cihazları kullanılmaktadır.
Tüberküloz vakalarında %50 azalma olmuştur. Diğer hastalıklarda düşme eğilimindedir.
Authorities: James Steward, M.D., Director of Hygiene E. S. Hallett, Chief Engineer,
Board of Education, St. Louis Subject: OZONE – Indispensable in Schools