Atık Su Ozonlama Renk Giderimi

ARME OZON atık sularda renk giderimi için projeler hazırlayarak, işletmelerde pilot ozonlama sistemleri kuruluşunu gerçekleştirmektedir. 1-3 ay sürmekte olan bu pilot çalışma sırasında günlük atıksu renk giderimi, için gerekli ozonlama sisteminin kapasitesi saptanmaktadır.
Ozonlama ile renk giderimi konusunda yaptığımız çalışmalarda tekstil, kumaş boyama tesislerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Araştırmacılar bazı durumlarda renk tamamen giderildikten sonra ozonlamaya devam ederek KOİ gideriminde daha yüksek oranlara ulaşmaya çalışmışlardır. Literatür seçimi atık su bileşimi, sıcaklık, pH, süre ve ozon dozajının etkilerini temsil edecek şekilde seçilmeye çalışılmıştır.
Yapılan denemelerde ozonlama süresi olarak her saat numuneler alınıp doğru süreler tespit edilmiştir.