Kot Ağartma Ozon işlemleri

  • Kimyasal sarfiyatını azaltır
  • Denime zarar vermez
  • İşlem süresini kısaltır.
  • İsletme maliyetini düşürür.
  • Kumaş üzerinde artık bırakmaz
  • Atık suda % 50 – 99 a varan renk ve koku giderimi sağlar
  • Atık su arıtım maliyetini düşürür.
  • Su sarfiyatını azaltır.
  • Atık su arıtımında kullanılan kimyasal sarfiyatını azaltır.