Havada Ozon Ölçüm Cihazı

Ozon gazının uygulanacağı depolar, kesimhaneler vb. tüm alanlarda hassas ölçüm yapabilme ve belirlenen limit değerlerinde tam otomatik kontrol sağlanmaktadır.