Neden Ozon Kullanmalıyız

RAF ÖMRÜNÜ UZATIR
• Ozon hiçbir kimyasal gerektirmeden uygulanarak; gıdayı, gıda işleme suyunu ve gıdanın bulunduğu atmosferi dezenfekte edebildiği için,
• Yıkama sularında kullanıldığında, ürünün bozulmasına neden olan ürünün üzerindeki oluşmuş bakteri, virüs, mantar, küf, spor gibi istenmeyen oluşumları engellediği için,
• Ozon gaz halindeyken uygulandığı bazı gıda ve ürünler üstünde koruyucu görevini üstlenir; gıda paketleme materyallerini ve ortamını da sanite edebilmektedir.
• Temel metabolizmanın sürdürülebilmesinde etkilidir.
• Ozon gazının ürün üzerinde kalıntı bırakmaması, üründe koruyucu madde kullanım ihtiyacını azaltır, kalitenin sürdürülmesinde önemli düzeyde etki eder.
BAKTERİYEL YÜKÜ YOK EDER
• Ozonun oksidasyon potansiyelinin çok yüksek (2.07V) olduğu için,
• Oksidasyon etkisinin anlık ve klordan 3125 defa daha hızlı olduğu için,
• Ozon molekülü karşılaştığı bakterileri tamamen yok edebilir ve/veya hücre zarını yırtarak parçalanmasını sağlayabildiği için.
İŞLETME FAYDALARI
• İşletmede hijyen sağladığı için HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) kritik noktalardaki risk analizlerin sonuçlarının olumlu sonuçlanmasını sağlar,
• Aylık kullanım giderinin çok düşük olması, (sadece elektrik enerjisi), kimyasal madde kullanımından büyük oranda tasarruf sağlar,
• Elit Ozon jeneratörleri çok basit ve otomatik olarak çalıştığı için ekstra zaman ve personel gerektirmez,
• İşletme havasının kalitesini max. düzeyde yükseltir.
• Sonuç odaklı kesin çözüm sunar.