Balık Üretim Çiftlikleri Ozon

 

Ozon Gazının Balık Yetiştiriciliğinde Kullanımı & Avantajları
Su kalitesini yükseltir
Hızlı büyüme ve gelişme sağlar
Mortalite oranını düşürür
Balıklar için zararlı nitrit ve organik karbonları yok eder
Suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar
Suyun bulanıklılığını azaltır

Balık yetiştiriciliğinde uygulanan ozon dozu ve süresi
Endikasyonları Uygulama süresi ve dozu (mg/l=ppm)
Yumurtaların dezenfeksiyonu 0.5-3 dk süreyle 0.2–1 mg/l
Balık patojenleri 3 dk süreyle 0.2-1 mg/l
Su yüzeyine alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu 30–60 dk süreyle 0.5–1 mg/l
Balık havuzları En fazla 15 dakikalık uygulama için 0.3 mg/l
Balık havuzları Günde en fazla 5 saatlik uygulama için 0.1 mg/l
Balık havuzları Günde en fazla 8 saatlik uygulama için 0.067 mg/l
(günlük 10 dk 0.5 mg/l)